تحقیق مكتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی ) :

توضیحات کامل :

تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی ) در 15 صفحه و در قالب ورد

 


تحقیق مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )
فهرست


مکتب اگزیستانسیالیسم ( هستی گرایی )

فرم در ادبیات اگزیستانسیالیسم

فلسفه پردازی اگزیستانسیالیسم

بن مایه های اگزیستانسیالیسم

تقابل اندیشه های رمانتیک ها و اگزیستانسیالیسم ها

دلهره ی اگزیستانسیالیسم

اگزیستانسیالیسم در ادبیات

منابع و ماخذ

 

مقدمه

اگزیستانسیالیسم مهم ترین مکتب فلسفی ادبی در ادبیات قرن بیستم اروپا به شمار می آید . این مکتب چنانکه از نامش پیداست متوجه ی وجود انسانی است .

حول فرد انسانی چون فاعلی آگاه دور می زند ؛ به حس بی معنایی  پوچی هستی انسانی , و نگرانی دلهره ای که به جان هر انسانی رسوخ می کند می پردازد .

 

لینک کمکی