مبانی نظری و پیشینه پژوهش شبکه های اجتماعی (فصل دوم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه پژوهش شبکه های اجتماعی (فصل دوم) :

توضیحات کامل :

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شبکه های اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی های فایل

- 20 صفحه فارسی شامل مبانی نظری, پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

- در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

- منبع نویسی شده به شیوه APA

- منابع بخش مبانی از 1388 به قبل و بخش پیشینه از 1392 به قبل

- شامل 17 صفحه متن و 3 صفحه منابع استفاده شده و مفید

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش شبکه های اجتماعی (فصل دوم)
فهرست مطالب

الگوی عمومی استفاده از اینترنت و شبکه‏های نوین اطلاعاتی
آموزش الکترونیکی
استفاده از رایانه در آموزش (CAI)
مدیریت آموزش با استفاده از رایانه (CMI)
رایانه به عنوان وسیله ارتباطی (CMC)
محیط چند رسانهای با استفاده از رایانه
مزایای آموزش مبتنی بر رایانه
محدودیتهای آموزش مبتنی بر رایانه
آموزش مبتنی بر اینترنت
امکانات آموزش اینترنتی
آموزش مبتنی بر وب (WBT)
الگوی اختصاصی استفاده از اینترنت و شبکه وب؛ ابعاد و پیامدها در محیط های آموزشی
شکل گیری و تغییر الگوی استفاده از اینترنت در فرایند آموزش و یادگیری
شبکه های اجتماعی
نظریه کنش ارتباطی هابرماس
نظریه کلی و ولخارت در مورد تاثیر گروه
نظریههای ارتباط جمعی
سبک شناختی وابسته و نابسته به زمینه 
مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون تحقیق 
منابع 
 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

توسعه و کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در نظامهای آموزشی, صرفا به تأثیر مستقیم آنها بر فرایند آموزش و یادگیری خلاصه نمیشود. این فناوریها و به طور خاص اینترنت و شبکه وب پیوسته در زندگی روزمره مردم نقش دارند. افراد به هنگام حضور در شبکه, کوله باری از دانش و تجربههای فرهنگی و اجتماعی خود را به همراه میآورند و در عین حال, تحت تأثیر اطلاعات و تعاملهای درون آن قرار می‏گیرند. خارج شدن یادگیری از خانه, مدرسه, دانشگاه و گرایش به استفاده از وب به عنوان) فضای سوم( زمینهای برای باز اندیشی در روابط و مناسبات علمی, اجتماعی و آموزشی فراهم کرده است. 

پیشینه تحقیقات

-در پژوهش جوادی نیا, عرفانیان, عابدینی, عسگری, عباسی و بیجاری(1392), با عنوان الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند آمده است که درصد قابل توجهی از شرکت کنندگان در شبکه های اجتماعی مختلف عضویت داشته اند. لذا شرکت در ارتقای کیفیت آموزشی و فرهنگی این گونه شبکه ها به منظور استفاده صحیح و بهینه دانشجویان توصیه می شود. 

لینک کمکی